Báo cáo

Thống kê khách hàng

- Thống kê khách hàng theo nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính,...) để doanh nghiệp có định hướng khách hàng phù hợp.

- Thống kê số lượng khách hàng có trong tháng để gửi quà tặng, ưu đãi.

- Thống kê hạng mức thành viên, danh sách khách hàng thăng hạng.

Tính năng này giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ thành viên của mình để có chính sách ưu đãi phù hợp cũng như cung cấp nguồn dữ liệu cần thiết cho các hoạt động khác của mình.

Thống kê ưu đãi

Thống kê báo cáo theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm,..) về trạng thái của mã ưu đãi, loại ưu đãi,...

Mỗi một chỉ số báo cáo sẽ được cập nhật vào hệ thống để doanh nghiệp nắm được tình hình về chương trình ưu đãi của mình. Từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Thống kê số lượng mã ưu đãi

Thống kê số lượng mã ưu đãi đã dùng/ chưa dùng, mã ưu đãi đã tặng/ chưa tặng,...để doanh nghiệp dễ kiểm soát. Khi kiểm soát được tình hình đang diễn ra của chương trình ưu đãi, doanh nghiệp có thể quyết định thay đổi chương trình ưu đãi mới hay tiếp tục phát triển chương trình ưu đãi cũ.

Bắt đầu ngay với CNV Loyalty Platform

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo chương trình chăm sóc khách hàng tối ưu và hiệu quả nhất!
mail zalo facebook
09 1111 6587