Đổi thưởng

Hiển thị danh sách phần thưởng

Danh sách toàn bộ các loại phần thưởng, ưu đãi mà khách hàng sẽ nhận được trong khoảng thời gian nhất định. Khi danh sách này được hiển thị sẽ giúp khách hàng biết những phần thưởng, ưu đãi của mình để sử dụng. Tránh trường hợp khách hàng có thể bỏ xót không nhận thưởng.

Hiển thị khách hàng nhận thưởng

Hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng nhận thưởng để hệ thống tự động gửi phần thưởng đến khách hàng. Đây cũng là tính năng giúp khách hàng không bị bỏ sót khỏi các chương trình ưu đãi. Ngoài ra, nó còn tự động cập nhật kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

Thống kê lịch sử

Tính năng này giúp khách hàng xem được toàn bộ lịch sử đổi thưởng của mình. Mọi hoạt động đổi thưởng, nhận quà sẽ được cập nhật liên tục để khách hàng biết mình đã sử dụng những ưu đãi nào. Đây là tính năng giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng ưu đãi.

Bắt đầu ngay với CNV Loyalty Platform

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo chương trình chăm sóc khách hàng tối ưu và hiệu quả nhất!
mail zalo facebook
09 1111 6587