Đánh giá

Đánh giá sau khi mua hàng

Tính năng này cho phép khách hàng được phép đánh giá về sản phẩm/ dịch vụ mà mình trải nghiệm. Vì vậy, nếu có trải nghiệm tốt về sản phẩm, dịch vụ hoặc gặp những bất cập trong quá trình trải nghiệm, khách hàng có thẻ dễ dàng đưa ra những đánh giá mang tính khách quan để doanh nghiệp tiếp thu và xử lý kịp thời.

Đánh giá sau khi sử dụng ưu đãi

Những ưu đãi mà doanh nghiệp gửi đến khách hàng có tốt không? Khách hàng có gặp vấn đề gì chưa hài lòng trong quá trình sử dụng ưu đãi hay không?...Tất cả những điều đó khách hàng có thể đánh giá ngay tại App để thương hiệu biết được ý kiến, cảm nhận của mình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời chống "bad review".

Bắt đầu ngay với CNV Loyalty Platform

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo chương trình chăm sóc khách hàng tối ưu và hiệu quả nhất!
mail zalo facebook
09 1111 6587