Tích điểm thành viên

Quản lý thăng hạng

Với tính năng này, khách hàng sẽ nắm mình có bao nhiêu điểm trong App, đã đạt tới mức để được thăng hạng theo quy định hay chưa…. Việc cập nhật kịp thời số điểm sẽ giúp khách hàng biết được những quyền lợi, phần thưởng mà mình sẽ nhận được.

Mua hàng tích điểm

Hoạt động trọng yếu trong việc sử dụng App mà xưa nay mọi khách hàng vẫn hay quan tâm. Với số lượng tiền bỏ ra trong việc mua sắm, khách hàng sẽ nhận lại số điểm tương đương và được tích luỹ trong app. Số điểm này được dùng để thăng hạng => nhận ưu đãi => đổi quà,…

Sử dụng ưu đãi tích điểm

Ngoài việc mua hàng tích điểm thì khách hàng còn có thể sử dụng ưu đãi để tích thêm điểm số của mình. Khi không có như cầu sử dụng ưu đãi thì khách hàng sẽ dùng ưu đãi đó để quy đổi về điểm số.

Lịch sử tích điểm

Mọi hoạt động mua hàng sẽ được quy đổi về điểm số trong App. Và sẽ được hiển thị đầy đủ trong lịch sử tích điểm. Khách hàng có thể kiểm tra số điểm mà mình đã tích luỹ được để có kế hoạch sử dụng hợp lý.

Bắt đầu ngay với CNV Loyalty Platform

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo chương trình chăm sóc khách hàng tối ưu và hiệu quả nhất!
mail zalo facebook
09 1111 6587